Ağustos 2015 tarihinde kıymetli büyüğüm Hamit Kardaş’ın öncülüğünde başladığımız kitap tahlil grubumuzda “Hatırat Okumaları Dizisi” diyebileceğimiz ve bir kütüphane oluşturacak kadar çok kitabı tahlil ettik. Kimi kitapları ısrarla listemize alarak tüm katılımcıların bilmesini arzu ederken kimi kitaplar da tamamen sürpriz oldular. Nadiren “beğenmediğimiz” eserler olsa da ekseriyetle okuyup tahlil ettiğimiz kitaplardan çok istifade ettik.

Ne mutlu ki farklı kitap okuma gruplarının “hangi kitapları okumalıyız” şeklinde pozitif geri dönüşlerine ve tavsiye taleplerine muhatap olduk. Büyük bir ekibimiz olmasa da az-çok demeden devam ettirmeye gayret ettiğimiz Hatırat Okumaları’na daha nice yıllar devam etmeyi arzu ediyoruz.

Hatırat Okumaları’nı WhatsApp‘ta, Instagram‘da ve X‘te takip edebilirsiniz.

Hatırat Okumaları’nda tahlil edilmiş tüm kitapları sıralı olarak bulmak isteyenler için burada paylaşıyorum. Yeni kitaplar tahlil edildikçe aşağıdaki listeyi güncelleyeceğim. Hakkında değerlendirmelerimi yazdığım kitapları koyu olarak işaretledim ve bağlantı ekledim, tıklayarak değerlendirmelerimi okuyabilirsiniz.

Hatırat Okumaları Dizisi Tüm Kitaplar Sıralı Liste

 1. Biraz da Ben Konuşayım / Rıza Tevfik Bölükbaşı
 2. Enver Paşa’nın Anıları / Enver Paşa
 3. Ali Emîrî’nin İzinde / M. Serhan Tayşi
 4. Ölüm Daha Güzeldi / Ahmed Davudoğlu
 5. Yılların İzi / Mahir İz
 6. Medine Müdafaası / Nâci Kâşif Kıcıman
 7. Omuzumda Hemençe / Ali Kemal Saran
 8. Zağra Müftüsünün Hatıraları / Hüseyin Râci Efendi
 9. İstanbul’da Bir Hoş Sada / Anna Grosser Rilke
 10. Robert Kolej Uğrunda Bir Ömür / Cyrus Hamlin
 11. Kırk Yıllık Hariciye Hatıraları / Esat Cemal Paker
 12. Türkler Arasında‬ / Cyrus Hamlin‬
 13. Hatıralar – 1‬ / Ali Ulvi Kurucu‬
 14. Hatıralar – 2‬ / Ali Ulvi Kurucu‬
 15. Hatıralar – 3‬ / Ali Ulvi Kurucu‬
 16. Hatıralar – 4 / Ali Ulvi Kurucu‬
 17. Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi‬ / Arminius Vambery
 18. Türk Mektupları‬ / Ogier Ghiselin de Busbecq
 19. Hilal Altında İki Yıl‬ / H. C. Seppings-Wright‬
 20. Kutuz Hoca’nın Hatıraları‬ / İsmail Kara
 21. Hatıralarım / Yahya Kemal
 22. Hatıralar / Ali Fuad Başgil
 23. Biz Osmanlı’ya Neden İsyan Ettik? / Kral Abdullah
 24. Bir Osmanlı-Arap Gazetecinin Anıları / Muhammed Kürd Ali
 25. Malta Afganistan ve İran Hatıraları / Mehmed Ubeydullah Efendi
 26. İbn Battuta Seyahatnamesi / İbn Battuta
 27. Şeyh Tosun’un Hatıratı / Tosun Bekir Bayraktaroğlu
 28. Zeytindağı / Falih Rıfkı Atay
 29. İsyan Günlerinde İstanbul / Sir W. M. Ramsay
 30. Bir Haçlının Hatıraları / Jean De Joinville
 31. 1890’larda İstanbul / Francis Marion-Crawford
 32. İpek Yolu’ndan Afganistan’a / Erdem Bayazıt
 33. Hayatım / Ömer İbni Said
 34. Geçtiğim Günlerden / Hasan Âli Yücel
 35. Erzurum Yolculuğu / Aleksandr Puşkin
 36. Brezilya’da İlk Müslümanlar / Bağdatlı Abdurrahman Efendi
 37. Paris’te Bir Osmanlı Sefiri / Yirmisekiz Mehmet Çelebi
 38. Suyu Arayan Adam / Şevket Süreyya Aydemir
 39. Seyahat Jurnali / Âli Bey
 40. İstanbul’da Bir Ay / Albert Richard Smith
 41. Mekke’ye Giden Yol / Muhammed Esed
 42. Esir Bir Rus Diplomatın Gözünden İstanbul / Pavel Artemyeviç Levaşov
 43. Hilal’in Solgun Işığında Doğu’nun Büyüsü / Gyula Germanus
 44. Kirazlıdere Tutukevi Penceresinden 12 Eylül / Recai Kutan
 45. Afrikalı Beş Müslüman Kölenin Hatıraları / Muhammad Al-Ahari
 46. Kabe Yollarında Surre Alayı Hatıraları / Ahmed Salahaddin Bey
 47. Sahra-yı Kebir’i Nasıl Geçtim / Sami Çölgeçen
 48. Kudüs Yolculuğu / Mihail Macarov
 49. Serbest Cumhuriyet Fırkası Nasıl Doğdu, Nasıl Feshedildi? / Ali Fethi Okyar
 50. Kafkaslar / Alexandre Dumas
 51. Doğu’nun Kalbine Seyahat / Süleyman El-Tacir
 52. Doğu Avrupa’da Yolculuk / Gabriel Garcia Marquez
 53. Acı Vatanda Bir Garip Kul / Ali Özdemir
 54. Zheng He’nin Batı Okyanuslarına Seyahatleri / Wang Jienan
 55. Bir Osmanlı Bürokratın Suriye, Irak ve Arabistan Seyahatnamesi / Ali Suat
 56. Doğu Seyahatnamesi / Ricoldus de Monte Crucis
 57. Yersiz Yurtsuz / Edward Said
 58. İstanbul’da İki İskandinav Seyyah / K. Hamsun-H. C. Andersen
 59. Acıyı Bal Eylemek / Cemal Karpat & Kemal Karpat
 60. Rumeli’den Yemen’e / Yosif Lyubenov
 61. Dervişler Arasında İki Hafta / Carl Vett
 62. Ali Ulvi Kurucu Hatıralar – 5 / M. Ertuğrul Düzdağ
 63. 27 Mayıs Darbesi ve Bizler / Nilüfer (Bayar) Gürsoy
 64. Balkan Savaşı Günlüğü / Gustav von Hochwächter
 65. Türkistan ve Uzak Doğu Seyahatnamesi / Defterdar Seyfi Çelebi
 66. Hac Yolunda / Mustafa Necati Ak
 67. Irak Cephesi’nde Burma’ya Savaşın ve Esaretin Günlüğü / Taşköprülü Mehmed Efendi
 68. Anadolu’ya ve İran’a Seyahat / Josaphat Barbaro
 69. Ah O Yemen’dir / Rüştü Paşa
 70. Çaykovski İstanbul’da / Emre Aracı
 71. Seyahat İntibaları / Celal Esat Arseven
 72. İstanbul Mahallelerinde Bir Gezinti / Hagop Baronyan
 73. Bitmeyen Gece / Mitat Enç
 74. Moğolların Büyük Hanı’na Seyahat / Wilhelm Von Rubruk
 75. İstanbul’da İşgal Yılları / İ. Hakkı Sunata
 76. Abdülhamid İstanbul’unda Bir Kadın Seyyah / Evgenia Mars
 77. Rus ve İngilizlere Karşı Bir Osmanlı Zabiti / Serezli Mehmed Ragıb
 78. İstanbul Hatıratı 1922 / Tahir İlyâsî
 79. Türk’ün Ateşle İmtihanı / Halide Edip Adıvar
 80. Moğolistan Seyahatnamesi / Plano Carpini
 81. Kıyamet Koptuğunda / Hasan Cevdet Bey
 82. Katmandu’ya Yol Arkadaşı Aranıyor / Abdullah Kibritçi
 83. Doğu Türkistan’ın Gerçek Hikayesi / Dr. Mehmet Yakup Buğra
 84. Esir Bir İngiliz Doktorun Kut’ül Amare Anıları / William Collis Spackman
 85. Birinci Haçlı Seferi / Peter Tudebodus
 86. İstibdattan Meşrutiyete Çocukluktan Gençliğe / İ. Hakkı Sunata
 87. Hak Yol İslam Yazacağız / Hasan Aksay
 88. İbn Cübeyr Seyahatnamesi / İbn Cübeyr
 89. Galatasaray Mekteb-i Sultanisi / Simeon Trayçev Radev
 90. Osmanlı Ordusunda Bir Nefer / İbrahim Arıkan
 91. İstanbul’dan Mektuplar / Hristo Brızitsov
 92. İstiklal Harbi ve Anadolu / Mehmet Turgut Argun
 93. Kâğıttan Uçak / Kâzım Ateş
 94. İran Seyahatnamesi / Ebu Dülef
 95. Balkan Harbi Hatıratı / Yüzbaşı Osman Nuri
 96. Rus Sarayında On Üç Yıl / Pierre Gilliard
 97. Irak Cephesi Hatıraları / Hüseyin Nuri Seyhan
 98. Saraydan Sürgüne / Afife Rezzemaza
 99. Benim Küçük Dostlarım / Halide Nusret Zorlutuna
 100. Du Loir Seyahatnamesi / Du Loir
 101. Sessiz Ölüm: Sarıkamış Günlüğü / Albay Arif Baytın
 102. Boğaziçi / Mustafa Kutlu
 103. İkinci Haçlı Seferi / Deuilli Odo
 104. Bir Ruh Macerası / Ayşe Şasa
 105. Bir İngiliz Gazetecinin Türkiye Anıları / Sidney Whitman
 106. Kağıt Kokulu Yıllar / Hasan Başpehlivan
 107. Afrika Sahra-yı Kebiri’nde Seyahat / Sadık el-Müeyyed
 108. Bir Sovyet Diplomatın Türkiye Anıları / Semyon İvanoviç Aralov
 109. Türkiye Seyahati Günlüğü / Edward Raczynski
 110. Bir Devrin Romanı / Halide Nusret Zorlutuna
 111. Yolculuk İçin Teşekkürler: Bir istanbul Musevisinin Anıları / Victor Eskenazi
 112. Bir Doktorun Kurtuluş Savaşı Hatıraları / Doktor Muzaffer Alatur
 113. Hammer Seyahatnamesi / Joseph Von Hammer
 114. Zoraki Diplomat / Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 115. Sofya’dan İstanbul’a / Angel Karaliyçev
 116. Bir Tayyarecinin Anıları / Vecihi Hürkuş

Son güncelleme: 24 Ocak 2024

Liste şimdilik bu kadar.

Yazar Hakkında

Muhammed Tutar

bilgisayar mühendisi, bilgi güvenliği uzmanı. önce okur, sonra yazar.

Tüm yazıları göster