COVID-19 pandemisi sebebiyle ne yazık ki 2020 yılında hac ibadeti yapılamadı. 2021’de ise Suudi Arabistan yurt dışından hac için misafir kabul etmedi. İki senedir kutsal topraklar misafirlerine hasretken, dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar da kutsal toprakların özlemiyle yanıyor. Hac ile alakalı hatıralar ise bir nebze de olsa hasretimize su serpiyor.

Hac yolculuğunu anlatan birçok hac hatıratından biri de Kadiri Meşayihi’nden Mustafa Necati Ak’ın Hac Yolunda isimli eseridir. Cumhuriyet tarihindeki deniz yolculuğu ile yapılan ilk hac yolculuğuna dahil olan şeyh, gözlemlerini sade ve akıcı bir dille kaleme almış. Yolculuk boyunca geçtiği yerlere ve yaşadığı olaylara dair gözlemlerinin yanı sıra birçok meselede eleştirilerini de kaleme almış.

Mustafa Necati Ak hocayı ilk defa bu eser vesilesiyle duydum. Kendisi Hatay ve çevresinde oldukça sevilen mübarek bir zat imiş. Kitabın ilk kısmında hayatına ve eserlerinde dair malumat bulunuyor. Bu kısımdan öğrendiğime göre tasavvuf edebiyatında da önemli bir yeri varmış. Allah, hocaefendiyi sevenleriyle birlikte cennetinde kavuştursun.

Kitap gidiş yolculuğu, Mekke, Medine, dönüş yolculuğu ve 1963’teki hac yolculuğu olmak üzere beş bölümden oluşuyor. Ara ara fotoğraflarla da zenginleştirilmiş eser. Bölümlerin için hac yolculuğu kısa parçalarla aktarılmış. Bu sebeple okuması oldukça kolay ve akıcı. Muhakkak hatırat türünde eserleri okuyorsanız bu kitabı okumalısınız.

Mazhar-ı nûr-ı Hüda’sın Kâbe

Be-nâm-ı beyt-i Hüda’sın Kâbe

Fe-velli vecheke emrine uyup

Bu ümmete muktedasın Kâbe

Her cihetten sanadır istikbal

Ebedî bir mussallâsın Kâbe

Mustafa Necati Ak

Kitaptan aldığım bazı notlar şöyle:

  • Suudiler her hacıdan Türk parasıyla dört yüz liraya yakın bir para toprak bastı namına alıyorlar. Allah’ın evine davet olunup gelenlerden bu vergiyi almaları doğru mudur?
  • Beytullah’ın dört tarafından dört mezhebin mescidleri olup bizim Türkiye tarafından Hanefi, cenupta Maliki, garbında Hanbeli, şarkında ve Zemzem kuyusunun üzerinde Şafii mescidi bulunmaktadır.
  • Beytullah’ın bir harikuladeliği de, o kadar yemek yiyip su içildiği halde kaza-yı hacet ancak yirmi dört saatte bir defa vuku buluyor.
  • Onların nazarında Türkiyemiz’de Müslümanlık’tan eser kalmamıştır. Zira misyonerler o zavallı kardeşlerimizi böyle iğfal etmişler.
  • Mekke-i Mükerreme’ye geldiğim günden beri Server-i Kainat Efendimiz’in doğduğu evi, evlendiği yerleri ve Bilal-i Habeşi’nin fetih günü ezan okuduğu yeri ve diğer ziyarete layık mevkileri görmek emelinde bulunup hükümetin mani olması yüzünden bir delil bulamıyordum.
  • Suudiler Vehhabiliği bahane ederek Haşimilere karşı büyük planlarla devletlerini muhafaza etmek için siyaset gütmektedirler. Bilhassa sünnet, mezar, tarih, mabed düşmanlıkları açıktır. Hele Haşimilere ait olan yerler büsbütün ihmal olunmuştur.

Mustafa Necati Ak - Hac Yolunda

HAC YOLUNDA

Yazar: Mustafa Necati Ak

Yayınevi: Timaş Yayınları

Web Sitesi: timas.com.tr

ARKA KAPAK METNİ

Kadirî tarikatı şeyhlerinden Mustafa Necati Ak, 1950’de cumhuriyet tarihinde ilk deniz yoluyla hac seferi yapan kafileyle kutsal topraklara gitmiştir. Vesile-i Necat gibi tasavvuf edebiyatına ait birçok kitabın da yazarı olan ve dönemin en mühim kanaat önderlerinin arasında bulunan Mustafa Necati Ak, ifa ettiği bu kutsal vazifeyi, gidiş güzergahını, giderken ve gittikten sonra ziyaret ettiği yerleri ve hissiyatını günlüğünde detaylı bir şekilde anlatmıştır. Mustafa Necati Ak, Hac vazifesini yaparken aynı zamanda birçok farklı millete mensup insanla görüşmüş ve onların Türkiye ve İslam hususunda neler düşündüklerini ve bu düşünceler etrafındaki yorumlarını günlüğüne yazmıştır. Mekke ve Medine’de bulunan Osmanlı eserlerinden de sitayişle bahseden bu değerli günlük geçmiş ile gelecek arasında değerlendirme yapmamızı sağlayan sağlam bir köprü vazifesi görmektedir.

Yazar Hakkında

Muhammed Tutar

bilgisayar mühendisi, bilgi güvenliği uzmanı. önce okur, sonra yazar.

Tüm yazıları göster