Dünyayı Durduran 60 Gün kitabı, “meydan, darbe, demokrasi” alt başlığıyla yayımlanan, yayın danışmanlığını Metin Karabaşoğlu’nun yaptığı bir araştırma-inceleme kitabı. Dr. Cemil Ertem ve Markar Esayan’ın hazırladığı kitap, Gezi’yle birlikte tekrar gün yüzüne çıkan ve fark edilen bir sermayeyi ele alıyor özetle: Küresel Sermaye.

İki kısımdan oluşan kitapta ilk kısımda Gezi olaylarına giden süreç, Arap Baharı, Türkiye’nin yüzünü tekrar doğuya dönmesi ve yaşanan değişimlere dair önemli tespitler ele alınıyor. Özellikle Gezi’ye giden süreçte, enerji alanında hayata geçirilen kanunların tekelci sermayeyi nasıl rahatsız ettiği dikkate değer bir konu bence.

Devamındaki bölümde Gezi’deki burjuvazi ele alınıyor. Hani şu oteller var ya… Bazı sermayelerin, burjuvazinin otelleri… 15 Temmuz’da kapılarını kapatan, Gezi’de sonuna kadar açmış olan oteller… Hah, işte onlar. Onların gerçek yüzünü konuşanlar o kadar az ki…

Bir sonraki bölümde ise mevcut konjonktürde enerji-siyaset-finans üçgeni inceleniyor. Akdeniz’in jeopolitik konumuyla birlikte Mısır’da darbeye giden sürecin, Gezi’de başarılamayan girişimin Mısır’la başarılmak istenmesi ele alınıyor.

İkinci kısımda ise Osmanlı Tarihi’nde kısa bir gezinti yapılarak azınlıklar sorunu ve vesayet düzenleri incelenmiş. Çözüm sürecine giden yollar ve devamında gelen Gezi Krizi ele alınarak Gezi’nin nasıl başladığı, gençliğin ve medyanın Gezi’deki konumu ve Ak Parti’nin sorumlulukları gibi başıklar ele alınmış. Kitabın sonunda ise Gezi sürecinde yazılan makalelerden bazıları eklenmiş. Bu makaleler bugün bile okunabilecek ve okunduğunda çok farklı pencereler açabilecek makaleler…

Velhasıl Gezi olaylarının arkasında olduklarından şüphemizin olmadığı “Küresel Sermaye” bu kitapta bir nebze de olsa anlatılıyor. O dönemlerde başarısız olan sermaye odakları 15 Temmuz’da da yaşadığımız üzere hedeflerinden hiç sapmadan ülkemizi ele geçirme ve parçalama planlarını uygulamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu güçleri anlamak, nasıl bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzun bilincinde olmak, daha kararlı ve stratejik mücadele etmemiz için elzem…


Cemil Ertem & Markar Esayan - Dünyayı Durduran 60 Gün

DÜNYAYI DURDURAN 60 GÜN

Yazar: Markar Esayan – Cemil Ertem

Yayınevi: Etkileşim Yayınları

Web Sitesi: etkilesimyayinlari.com

ARKA KAPAK METNİ

Türkiye, karşısına çıkan yüz yıllık parantezi kapatmaya çalışıyor. Bu yüz yıllık süreçte, küresel güçlerle yerel unsurların içiçe geçtiği bir sosyal ve siyasal ‘mühendislik’ yaşadık. İmparatorluk bakiyesi bir topluma tek bir gömlek giydirilmeye çalışıldı. Gayrimüslimler elimine edildi, Kürtler yok sayıldı, dindarlar kamusal alandan kovuldu, din vicdanlara hapsedilmeye çalışıldı. Eşzamanlı olarak sermaye, rejimin ‘makbul vatandaşları’nın elinde toplandı.

Ve nihayet, gerek toplumsal bilincin katettiği aşama, gerekse küresel konjonktür ve iletişim imkânlarının özgürleştirici kimyası, bizi bu gidişata dur deme noktasına getirdi. Bu sırada İslam coğrafyasında da, bağımsızlığını kazandığından beri iradesi gaspedilen halklar Arap Baharı ile özgürlük meşalesini yaktı.

Ancak karşı hamleler gecikmedi. Gezi’deki masum çevreci bilinç manipüle edilerek ‘darbe’ üretilmeye çalışılırken, Mısır’da darbe oldu.

Elinizdeki kitap, Türkiye’yi ve hatta dünyayı ‘durdurup’ akışı tersine döndürmeyi hedefleyen bu girişimleri, Gezi’nin günceline ve sınırlarına hapsolmadan irdeliyor.

Dünyayı ‘Durduran’ Altmış Gün, bugünü ve geleceği anlamak için, ufuk açıcı bir başvuru kitabı…

Yazar Hakkında

Muhammed Tutar

bilgisayar mühendisi, bilgi güvenliği uzmanı. önce okur, sonra yazar.

Tüm yazıları göster