Cemil Meriç şöyle diyor: “İzm’ler idrakimize giydirilen deli gömlekleri. İtibarları menşe’lerinden geliyor. Hepsi de Avrupalı.” Bu kitabın kapağındaki deli gömleği işte buradan geliyor.

Kıymetli Ayşe Yazıcılar ablamız, 12 ay boyunca Genç Dergi’de İzm’lere dair dosyalar hazırladı. Dergiyi okurken çokça istifade ettiğimiz bu dosya çalışmaları bir araya gelince İzm’ler Ne Kadar Bizim? kitabı ortaya çıktı.

Kitapta Nihilizmden Hedonizme, Romantizmden Şovenizme kadar 12 İZM ele alınıyor. Her biri için nedir? nasıl ortaya çıktı? neye inanıyorlar? meşhur -istler kimler? ve benzeri sorulara cevaplar aranıyor, her bir izme dair örnekler paylaşılıyor. Meseleyi derinlemesine kavramak isteyenler için kitap ve film tavsiyeleri de mevcut. Dahası alanında uzman isimlerin değerlendirmeleri de kitaba ayrıca değer katıyor. Her bir izmin sonunda ise Hasıl-ı Kelam Netice-i Meram bölümü var, burada ilgili izm’in özeti ve öneriler sıralanmış.

Kitapta Ele Alınan İzmler

 • Nihilizm
 • Hedonizm
 • Emperyalizm
 • Feminizm
 • Kapitalizm
 • Minimalizm
 • Narsisizm
 • Oryantalizm
 • Romantizm
 • Sekülerizm
 • Siyonizm
 • Şovenizm

Bazı izmleri sıkça duyuyoruz fakat bazılarını daha önce hiç duymamıştım. Mesela Nihilizm, Hedonizm ve Şovenizm benim için şaşırtıcı başlıklardı. Özellikle Hedonizm yani hazcılık mevzusu çok önemli zira günümüzde insanlar ihtiyaçlardan ziyade hazların peşinde bir hayat sürüyor.

Son okumasını benim yaptığım bu eseri önemle tavsiye ediyorum. Herkes için ufuk açıcı bir çalışma.


Ayşe Yazıcılar - İzm'ler Ne Kadar Bizim?

İZM’LER NE KADAR BİZİM

Yazar: Ayşe Yazıcılar

Yayınevi: Aşina Kitap

Web Sitesi: asinakitap.com

ARKA KAPAK METNİ

İzm’ler, felsefe kitapları arasında ya da tarihin tozlu sayfalarında mı kaldı?

Günümüz dünyasında neredeler, nereye tutunuyorlar?

Düşünce dünyamıza hangi izm ne kadar ve ne şekilde tesir ediyor, fark edebiliyor muyuz?

İzm’lerin her birisi farklı bir hayat tarzı teklifinde mi bulunuyor?

Gündelik hayatımıza yansımaları nelerdir?

Önümüze sunulan, parlatılan, özendirilen yaşam biçimlerinin aslında sağlam bir temeli ve emeli olabilir mi? İzm’lerden bağımsız düşünmek, İzm’ler üstü bir hayat tarzı benimsemek mümkün mü?

En önemli soru ise şu; bu İzm’ler “Ne Kadar Bizim?”

Yazar Hakkında

Muhammed Tutar

bilgisayar mühendisi, bilgi güvenliği uzmanı. önce okur, sonra yazar.

Tüm yazıları göster